Stiftende generalforsamling 9/4 2016

Mødereferat fra stiftende generalforsamling 9/4 2016

Tilstede:
Klaus Vink Slott, Uffe Ternstrøm, Jane Lind, Claudia Ziehm, Vivi Schlechter, Uffe Andersen, Jakob Brixvold.

Valg af dirigent:
Klaus Vink-Slot
Valg af referent:
Uffe Ternstrøm
Valg af revisor:
Vivi Schlechter

Etablering af Klintenet:
Det besluttes at etablere en forening der skal varetage infrastrukturen af bredbåndsdækning i Busene og, hvis der senere vises interesse, området omkring Busene.
Årlig generalforsamling skal afvikles omkring månedsskiftet juli august.
Til foreningens bestyrelse vælges Klaus Vink-Slot, Claudia Ziehm og Uffe Ternstrøm.
Vivi Schlechter kontakter Møns Bank om oprettelse af konto og CVR nummer.

Investeringsplan.

Forventet forbrugerafgift.

Foreløbig har 8 vist sin interesse for tilslutning. Busenevej 45 Uffe Ternstrøm, Busenevej 46 Jakob Brixvold, Busenevej 48 Klaus Vink Slott, Busenevej 50 Palle Roslyng-Jensen, Busenevej 54 Jane Lind, Busenevej 64 Claudia Ziehm, Busenevej 64 Vivi Schlechter (2 andele).

Bestilling af fiberforbindelse 100/100 er afgivet. Indkøb af teknisk udstyr starter så snart konto er oprettet og tilslutningsafgift indbetales af de nuværende 7 interessenter.