konstituerende bestyrelsesmøde 18/4 2016

Mødereferat fra

Tilstede:
Klaus Vink Slott, Uffe Ternstrøm, Claudia Ziehm

Valg af dirigent:
Klaus Vink Slott
Valg af referent:
Claudia Ziehm

Godkendelse af forrige referat
Referatet godkendt.

Konstituering:
Formand: Klaus Vink Slott
Kasserer: Uffe Ternstrøm
Sekretær: Claudia Ziehm

Rettelse af vedtægter
I henhold til beslutninger på den stiftende generalforsamling rettes følgende tekster:
5.2 Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling Busene inden udgangen af august måned.
6.1 Regnskabsåret løber fra 1. juni til 31. maj.
Forudsat at revisoren også synes det er en god idé.

Meddelelser
Vedrørende indkøb af ekstra udstyr, mangler der kun svar fra få medlemmer.

Arbejds-/opsætningsweekend
Claudia udsender doodle  så flest muligt medlemmer kan sætte kryds i kalenderen.

Hvem arbejder videre med –
Moms regnskab: Uffe arbejder videre med at finde revisor kombination
Valg af bank og oprettelse af konto: Klaus (check med underskrift procedure)
Valg af bogholderisystem: Uffe