Hvornår?

Vi bestiller en udstyr og fiber forbindelse til Bakkegården, så snart vi har en melding om hvornår at træerne mod vest bliver fældet. Fibia-erhverv har en leveringstid på 3 uger. Herefter bliver der en arbejdsweekend for medlemmerne (hvis vi altså ikke vælger at betale os fra det), med at montere antennen og centraludstyret.

NS5-500x500Herefter er det op til de enkelte medlemmer at montere egen antenne, eller betale sig fra dette. Foreningen hjælper gerne med råd og dåd, men vi kan ikke påtage os at montere hos alle. Vi forstiller os at lave en aftale med f.eks. Møns Elservice så han er instrueret om hvordan man gør.

Antennen er lidt større end en husholdningsæske tændstikker, og kan evt. sidde på en husgavl, hvis der er fri sigt til fællesantennen på Bakkegården.